Forum Ekonomiczne w Krynicy

Forum Ekonomiczne w Krynicy

Jak co roku jesteśmy obecni na Forum Ekonomicznych w Krynicy. Tym razem naszym zadaniem było wyposażenie wszystkich stal konferencyjnych na terenie Starego Domu Zdrojowego w ekrany LED, ich obsługa multimedialna oraz realizacja wielokamerowa w każdej z nich. 20 osób pracowało nieprzerwanie przez cały tydzień nad realizacją projektu na miejscy imprezy.