Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

   

Operacja pn. „Rozwój firmy LIVEMOTION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług oraz zakup środków trwałych” mająca na celu „Rozwój firmy LIVEMOTION Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie innowacyjnych usług, zakup środków trwałych oraz utworzenie jednego miejsca pracy” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.