Gala Wach Boxing

Gala Wach Boxing

Organizatorzy Gali Wach Boxing udowodnili, że w czasie ograniczeń i rygorów sanitarnych sporowanych epidemią można z powodzeniem zorganizować event. w Swoim zakresie podczas wydarzenia mieliśmy przyjemność dostarczyć ekrany LED w px. P2 wraz z obługą multimedialną. na załączonych zdjęciach możecie zobaczyć efekt jaki udało się osiągnąć podczas III Gali Boxing Night